DE SPECIALIST OP HET GEBIED VAN PRECISIELANDBOUW

Precisielandbouw heeft de toekomst. De komende vijftig jaar zal de mensheid namelijk de beschikbare landbouwgrond nog doelmatiger moeten benutten dan nu het geval is. Automatisering en robotisering zullen voor een doorbraak moeten zorgen. Precision Makers is misschien wel het eerste bedrijf in de wereld dat volledig gespecialiseerd is in de automatisering van de groene sector. Precision Makers biedt een groot aantal oplossingen voor professionals in de groene sector. Greenbots, robotpakketten, meet- en regelsystemen en GPS producten. Als onderdeel van de succesvolle Dutch Power Company (DPC) is er voldoende ruimte voor innovatie en expansie.

Een stap verder

De bedrijven van DPC hebben de basis gelegd voor het efficiënte onderhoud van de waterhuishouding, het beheer van openbare ruimten en het bewerken van landbouwgrond in Europa. Bedrijven die ook in de rest van de wereld een toonaangevende positie innemen. Precision Makers is een logische volgende stap in de mechanisatie van de groene sector. Het is ons streven om alle werkzaamheden te automatiseren en daarmee de arbeidsbehoefte te reduceren. We zetten machines zelf aan het werk en in dat streven zijn we een stap verder dan de rest.